Kvindedivisionsforeningen

I kvindeelitefodboldverdenen her i Danmark støder vi ofte på Kvindedivisionforeningen (i daglig tale KDF). 

Også i min egen “lille” gruppe – Kvindeelitegruppen (en faggruppe nedsat af DBU) – , der med virkning fra den 1. juli 2016 består af 7 personer, hvor 3 medlemmer (så vidt det vides) også samtidig er medlemmer af KDFs bestyrelse.

Jeg har nu selv været medlem af Kvindeelitegruppen siden dens start den 1. august 2012. I gruppens “levetid” er den vokset fra 5 medlemmer (første 2 år), til 6 (fra sommeren 2014 – 30. juni 2016, og nu til 7. I de første perioder var 2 medlemmer af Kvindeelitegruppen også samtidig medlemmer af KDFs bestyrelse.

Medlemmer til Kvindeelitegruppen udvælges efter ansøgning. Ansøgningerne gennemgås alene af Kvindeelitegruppens formand og gruppens sekretær (administrationsmedarbejder i DBU), og gruppens formand afgiver herefter en indstilling til DBUs bestyrelse, som gruppens formand selv sidder i. DBUs bestyrelse udpeger herefter gruppens nye medlemmer på baggrund af denne indstilling.

Gruppens medlemmer involveres ikke i denne proces, og den bliver heller ikke taget med på råd, når det skal vurderes, hvor mange medlemmer gruppen skal bestå af i den næste periode. Det er alene og suverænt gruppens formand, som også er i DBUs bestyrelse, der afgør dette.

Siden Kvindeelitegruppens start i 2012 har næstformanden i alle perioder også samtidig været medlem af KDFs bestyrelse. I både 1. periode og den nye – 3. periode – er det endda KDFs formand, som også er udpeget til at være næstformand i Kvindeelitegruppen. Næstformandsposten har dog intet reelt indhold udover at være stedfortræder ved formandens forfald. Det er også Kvindeelitegruppens formand, der alene og suverænt afgør, hvem der skal være gruppens næstformand. Og det sker uden forudgående drøftelse i gruppen, og DBUs bestyrelse har i øvrigt heller ingen indflydelse på dette.

Jeg har adskillige gange spurgt ind til baggrunden for dette i mine øjne “mærkværdige fænomen”, som jeg iøvrigt langt fra karakteriserer som optimalt, men jeg endnu ikke fået noget, som bare tilnærmelsesvis, kan kaldes en forklaring. Heller ikke sikkert, at jeg skal have det. Men jeg kan vel godt undre mig, når DBU ellers hylder princippet om dialog, transparens og åbenhed .

Min undren forstærkes til uanede højder, når disse forhold kombineres med det faktum, at Kvindeelitegruppens formand også netop samtidig er med i KDFs bestyrelse.

Det er nok værd at nævne på dette sted, at Kvindeelitegruppen er en faggruppe uden en fodboldpolitisk forankring.

Jeg søger også med jævne mellemrum oplysninger om KDF.

Hvad er det en forening, hvor mange medlemmer er der, hvem er medlemmer af foreningen, hvem er i bestyrelsen, hvilke vedtægter har de, hvad arbejder foreningen for mm.

Ingen af de medlemmer af Kvindeelitegruppen, der også samtidig er medlemmer af KDFs bestyrelse, ønsker tilsyndeladende at svare på disse så “nemme” og naturlige spørgsmål.  Spørgsmålene synes ikke svære at svare på. Grunden til denne umiddelbare tavshed kender jeg ikke.

Heller ikke Kvindeelitegruppens sekretær vil/kan svare på disse spørgsmål, selv om han ofte deltager i noget, der kaldes KDFs årlige generalforsamling. Mon det er hemmeligt? Den skjuler vel ingenting.

På Wikipedia er nærmere om foreningen anført :

“Kvindedivisionsforeningen (eller KDF) er dansk sportsorganisation for fodboldklubberne i de øverste tre rækker i Danmarksturneringen i kvindefodbold – Elitedivisionen, Kvinde 1. division og Kvinde Danmarksserien. Kvindedivisionsforeningen har til formål at fremme fodbold i Danmarksturneringen og at formidle et fast samarbejde klubberne imellem.”

image

Heldigvis har KDF også en hjemmeside – kvindediv.dk -, men kvaliteten af indholdet forekommer at være i den “lave” ende – nok snarere karakteren 1 på en karakterskala fra 1-10, hvor 10 er bedst.

Hjemmesiden synes ikke opdateret siden  en gang i 2014. Referater fra møder er ikke ajourført siden 2013. Seneste referat er fra en generalforsamling afholdt i 2012. Mange oplysninger direkte forkerte.

Og dette selv om det af hjemmesiden fremgår, hvem webmaster er. Een, der også var – og også fortsat er – i KDFs bestyrelse, ligesom han også er medlem af Kvindeelitegruppen, som jeg også er medlem af.

Bestyrelsen består angiveligt af 7 medlemmer (2014).

Et sæt vedtægter for KDF er også tilgængelig på hjemmesiden, men det vides ikke, om det er de nugældende.

Er Kvindedivisionsforeningen overhovedet en alvorlig og relevant aktør i kvindeelitefodbolden, som skal tages alvorligt?

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *