U19/U17 – Elite/subelite

I skrivende stund er i Danmark en landsdækkende DM-række for årgang 98 og yngre. Rækken kaldes U17 DM. En klub skal have enten licens eller wildcard for at deltage i rækken, der for tiden og indtil turneringsårets afslutning den 30. juni 2014 består af 14 hold. Geografisk er disse hold fordelt med 4 hold øst for Storebælt og 10 vest for Storebælt. På kvinde/pigesiden er i øvrigt en landsdækkende række – Elitedivisionen -, der pt. består af 10 hold, og 2 x 1. division (2 puljer) på hver 7 hold. For at spille i Elitedivisionen er det nødvendigt, at klubben/holdet sportsligt kvalificerer sig til rækken, og derudover skal klubben/holdet også have licens for at spille i rækken (gældende for et turneringsår).

Før denne sæson – 2014/15 – var ungdomslicensen en betingelse for at spille i U18 DM, som rækken da hed, og da omfattede rækken piger født i årgang 96 og yngre.

Rækken er således blevet reduceret med en årgang. Og i stedet for at rykke op som senior efter U18, rykker den enkelte spiller nu op efter U17.

Den ændrede aldersopdeling udsprang af en undersøgelse foretaget af DBU Bredde, og afspejlede i hovedtrækkene undersøgelsens konklusioner i forhold til breddefodbolden på pigesiden. Og i konsekvens af dette indførte samtlige lokalunioner under DBU i foråret 2014 (nogen tidligere end andre) nye aldersopdelinger U19/U17 med virkning fra det førstkommende turneringsår – 2014/15 – (start 1. august 2014). Og som en følgekonsekvens af dette traf DBU ligeledes beslutning om, at ungdomslicensen aldersmæssigt skulle følge de ændrede årgange i forhold til U17.

En landsdækkende U19 blev dog ikke indført, og denne manglende række er i skrivende stund øjensynligt stadig en kæmpeudfordring for de fleste elitære kvinde-/pigeklubber.

På lokalunionsplan er både i øst og vest søgt etableret bedste bredde/subelite U19 rækker, men disse har desværre haft en meget svær start. Blandt andet har mange af de etablerede eliteklubber af flere forståelige og uforståelige årsager ikke bakket op om disse lokalunions tiltag i U19, selv om både bestræbelser og tilbud indeholder et godt produkt og en god ramme at videreudvikle fra. Fællesregler DBU Sjælland.

Det er min vurdering, at der hurtigst muligt skal indføres en bedste række U19, der har en kvalitet, som alle klubber kan bakke op om. Hvor der landes og hvornår – vides endnu ikke. Men det haster.