Kategoriarkiv: Kvindefodbold – Elite

EM U17 Piger

I disse dage afholdes EM-Finalerunden for U17 Piger i Tjekkiet.

8 hold deltager med 4 hold i hver pulje. Tyskland, Spanien, Frankrig og værtslandet i pulje A. Holland, Norge, England og Irland i pulje B.

Tyskland blev vinder af pulje A med maximum 9 point for de 3 kampe. Spanien blev toer med 4 point og +1 i måldifference lige netop nok til at ende foran Frankrig, der også endte på 4 point.

Holland vandt pulje B med 7 point foran Norge med 6 point. England og Irland på de følgende pladser.

Som bekendt nåede Danmark til Eliterunde (mellemrunden) i dette års turnering, hvor de endte toer efter Norge, der vandt klart den indbyrdes kamp med 6-1.

Tyskland, der blot kom til Finalerunden som bedste toer (tabte her til England) er vel nu favorit til at spille sig gennem til finalen. Og det kan meget vel ende med Spanien som modstander, der ellers tabte med så klare cifre som 1-4 til Tyskland i puljen efter 0-2 ved halvleg. En kamp, der – efter det oplyste – var langt mere jævnbyrdig end resultatet umiddelbart lader ane.

Tyskland har i øvrigt vundet EM i U17 5 gange tidligere – senest 2015/16 (slog Spanien i finalen). Kampene vises i øvrigt på Eurosport.

Er pigefodbolden øst for Storebælt under pres?

Med udgangspunkt i mine egne erfaringer med kvinde-/pigefodbolden øst for Storebælt, herunder overværelse af vel omkring 40-50 kampe pr. sæson både i Danmark og udlandet på elite- og subeliteniveau, er det min vurdering, at Danmark niveaumæssigt umiddelbart ikke har rykket sig generelt set.

Vores ungdomslandshold U19 og U17 kom i denne sæson begge til Eliterunden (2. runde/mellemrunde), og dette er acceptabelt.

A- landsholdet har kvalificeret sig til EM-finalerunden i juli 2017, og jeg tror på, at holdet har særdeles gode muligheder for at nå rigtig langt og endda komme ind at blande sig blandt de aller bedste.

På klubplan er der fortsat meget stor styrkeforskel på Brøndby og Fortuna i toppen og resten. Begge disse klubber klarede sig i øvrigt fortræffeligt i dette års Champions League, men tabte desværre til Manchester City. Brøndby i 1/16- finalen med 1-2 og Fortuna i kvartfinalen 0-2.

Umiddelbart ser det ud som om bundniveauet bliver højere.

Med udgangspunkt i niveauet øst for Storebælt er det min opfattelse, at holdene i rækkerne U16 Øst, U14 Øst og U13 Øst (højeste fællesrækker i DBU Bornholm, DBU København, DBU Lolland-Falster og DBU Sjælland) generelt er blevet bedre på alle fronter. Pigerne her spillerne meget flot og seværdigt fodbold.

Så det er jo fantastisk.

Jeg hæfter mig dog ved følgende :

at der nu kun er to klubber øst for Storebælt i 3 F Ligaen mod 4 i 2012, hvor det stort anlagte projekt “Vision 2020 ” blev skudt i gang

at der nu kun er 3 klubber med licens til U18 DM (sæson 2017/18) mod tidligere 4

at der er færre spillere fra klubber øst for Storebælt på U19-, U17- og U16 landshold

at der er færre registrerede spillere under DBU Sjælland  – 4336 (2016) mod 5412 (2011) (Kilde DBU Sjælland 12042017)

at Pigeraketten ( med formålet flere piger skal starte til fodbold og gerne i en tidlig alder) har faldende deltagere – 6730 (2016) mod 7014 (2015)

at antallet af hold i U18 Øst (tidligere U19 Øst) er stærkt vigende, herunder med trækninger undervejs i turneringer.

Et eller andet skal der gøres.

Kunne det hjælpe at slå U18 Øst og U16 Øst sammen, og måske lade de to bedst placerede U18 hold mødes i en finale og det samme med de to bedst placerede U16 hold?

Ville det hjælpe, hvis der etableres en fælles skånsk og DBU Øst U18 – række?

Kunne det være gavnligt, at der foretages en fælles indrangering til de bedste rækker?

Ville det hjælpe, hvis de berørte lokalunioner selv afholder talenttræninger som supplement til DBU Talentsamlinger for U15/U14 ved etablering et passende antal centre? Fx. på Sjælland placeret Kalundborg, Herluftsholm/Næstved/Vordingborg/Slagelse -området, Hillerød-området og Køge-området dog for fra U18 til U10 (I lighed med det meget succesfulde vintertræningsprojekt under Vision 2020, der af uvisse årsager ophørte meget brat)?

Ville det hjælpe, hvis den stigende monopolisering elitært bliver udfordret?

Aktivering af FC København -FC Nordsjælland eller lignende, så de også går ind i Kvindeelitefodbolden?

Jeg kender ikke selv svaret.

 

 

Kvindedivisionsforeningen

I kvindeelitefodboldverdenen her i Danmark støder vi ofte på Kvindedivisionforeningen (i daglig tale KDF). 

Også i min egen “lille” gruppe – Kvindeelitegruppen (en faggruppe nedsat af DBU) – , der med virkning fra den 1. juli 2016 består af 7 personer, hvor 3 medlemmer (så vidt det vides) også samtidig er medlemmer af KDFs bestyrelse.

Jeg har nu selv været medlem af Kvindeelitegruppen siden dens start den 1. august 2012. I gruppens “levetid” er den vokset fra 5 medlemmer (første 2 år), til 6 (fra sommeren 2014 – 30. juni 2016, og nu til 7. I de første perioder var 2 medlemmer af Kvindeelitegruppen også samtidig medlemmer af KDFs bestyrelse.

Medlemmer til Kvindeelitegruppen udvælges efter ansøgning. Ansøgningerne gennemgås alene af Kvindeelitegruppens formand og gruppens sekretær (administrationsmedarbejder i DBU), og gruppens formand afgiver herefter en indstilling til DBUs bestyrelse, som gruppens formand selv sidder i. DBUs bestyrelse udpeger herefter gruppens nye medlemmer på baggrund af denne indstilling.

Gruppens medlemmer involveres ikke i denne proces, og den bliver heller ikke taget med på råd, når det skal vurderes, hvor mange medlemmer gruppen skal bestå af i den næste periode. Det er alene og suverænt gruppens formand, som også er i DBUs bestyrelse, der afgør dette.

Siden Kvindeelitegruppens start i 2012 har næstformanden i alle perioder også samtidig været medlem af KDFs bestyrelse. I både 1. periode og den nye – 3. periode – er det endda KDFs formand, som også er udpeget til at være næstformand i Kvindeelitegruppen. Næstformandsposten har dog intet reelt indhold udover at være stedfortræder ved formandens forfald. Det er også Kvindeelitegruppens formand, der alene og suverænt afgør, hvem der skal være gruppens næstformand. Og det sker uden forudgående drøftelse i gruppen, og DBUs bestyrelse har i øvrigt heller ingen indflydelse på dette.

Jeg har adskillige gange spurgt ind til baggrunden for dette i mine øjne “mærkværdige fænomen”, som jeg iøvrigt langt fra karakteriserer som optimalt, men jeg endnu ikke fået noget, som bare tilnærmelsesvis, kan kaldes en forklaring. Heller ikke sikkert, at jeg skal have det. Men jeg kan vel godt undre mig, når DBU ellers hylder princippet om dialog, transparens og åbenhed .

Min undren forstærkes til uanede højder, når disse forhold kombineres med det faktum, at Kvindeelitegruppens formand også netop samtidig er med i KDFs bestyrelse.

Det er nok værd at nævne på dette sted, at Kvindeelitegruppen er en faggruppe uden en fodboldpolitisk forankring.

Jeg søger også med jævne mellemrum oplysninger om KDF.

Hvad er det en forening, hvor mange medlemmer er der, hvem er medlemmer af foreningen, hvem er i bestyrelsen, hvilke vedtægter har de, hvad arbejder foreningen for mm.

Ingen af de medlemmer af Kvindeelitegruppen, der også samtidig er medlemmer af KDFs bestyrelse, ønsker tilsyndeladende at svare på disse så “nemme” og naturlige spørgsmål.  Spørgsmålene synes ikke svære at svare på. Grunden til denne umiddelbare tavshed kender jeg ikke.

Heller ikke Kvindeelitegruppens sekretær vil/kan svare på disse spørgsmål, selv om han ofte deltager i noget, der kaldes KDFs årlige generalforsamling. Mon det er hemmeligt? Den skjuler vel ingenting.

På Wikipedia er nærmere om foreningen anført :

“Kvindedivisionsforeningen (eller KDF) er dansk sportsorganisation for fodboldklubberne i de øverste tre rækker i Danmarksturneringen i kvindefodbold – Elitedivisionen, Kvinde 1. division og Kvinde Danmarksserien. Kvindedivisionsforeningen har til formål at fremme fodbold i Danmarksturneringen og at formidle et fast samarbejde klubberne imellem.”

image

Heldigvis har KDF også en hjemmeside – kvindediv.dk -, men kvaliteten af indholdet forekommer at være i den “lave” ende – nok snarere karakteren 1 på en karakterskala fra 1-10, hvor 10 er bedst.

Hjemmesiden synes ikke opdateret siden  en gang i 2014. Referater fra møder er ikke ajourført siden 2013. Seneste referat er fra en generalforsamling afholdt i 2012. Mange oplysninger direkte forkerte.

Og dette selv om det af hjemmesiden fremgår, hvem webmaster er. Een, der også var – og også fortsat er – i KDFs bestyrelse, ligesom han også er medlem af Kvindeelitegruppen, som jeg også er medlem af.

Bestyrelsen består angiveligt af 7 medlemmer (2014).

Et sæt vedtægter for KDF er også tilgængelig på hjemmesiden, men det vides ikke, om det er de nugældende.

Er Kvindedivisionsforeningen overhovedet en alvorlig og relevant aktør i kvindeelitefodbolden, som skal tages alvorligt?